P. OPGAVE

 

ARTIKEL P1

 Wanneer een ploeg opgeeft tijdens een Kampioenschap, zal ze niet mogen vervangen worden voor de geplande ontmoetingen met een ploeg; er zullen geen punten worden toegekend aan hun tegenstrever.  Indien deze opgave plaats heeft vóór het einde van de heenmatchen, zullen de reeds behaalde punten geschrapt worden.  Indien de opgave plaats heeft in de tweede fase, t.t.z. de terugmatchen, zullen de punten van de heenmatchen behouden blijven, de reeds behaalde punten van de gespeelde terugmatchen zullen geschrapt worden.

 

 

Retour