INSCHRIJVINGEN TIJDENS HET SEIZOEN

 

SCOREFORMULIEREN

 

ARTIKEL C1

 

De officiële scoreformulieren van de Federatie moeten gebruikt worden.

 

ARTIKEL C2

 

Deze formulieren zullen opgesteld worden door de thuisspelende ploeg en door de bezoekende ploeg, en tegengetekend door de twee ploegenkapiteins, en elke ploeg dient zijn wedstrijdblad op te sturen naar de  de zetel van de Federatie  of deze te faxen op n° 02/523.96.25 of per E-Mail ( JPEG, PDF) .

 

ARTIKEL C3

 

De scoreformulieren moeten duidelijk leesbaar vermelden : het nummer van de Divisie, de datum van de ontmoeting, de naam van de twee ploegen en dit in de daartoe voorbestemde vakjes, evenals voor elk spel de namen en voornamen van elke speler (in drukletters).

 

ARTIKEL C4

 

De kapiteins dienen als volgt het scoreformulier in te vullen :

 

- eerst de 4 namen voor de individuele partijen, vervolgens wanneer deze gespeeld zijn

 

- de 4 namen voor de dubbels (deze laatsten dienen niet dezelfden te zijn als die voor de individuele partijen)

 

- in derde instantie de namen van de 4 tweede enkelspelers.

 

ARTIKEL C5

 

De ontmoetingen zullen plaatshebben vanaf 20 uur.  Indien de Kapitein of zijn vervanger van één van de ploegen niet ter plaatse is 30 minuten na het aanvangsuur, zal het spel "forfait" worden genoteerd.

 

ARTIKEL C6

 

De volgorde van de namen zoals ze op het scoreformulier werden genoteerd, zal gerespecteerd worden.

 

ARTIKEL C7

 

De bezoekende ploeg opent het spel, vervolgens beurtelings.

 

ARTIKEL C8

 

De data van de ontmoetingen zijn bepaald volgens de kalender en mogen in geen geval worden uitgesteld.  Niettemin kan deze regel gewijzigd worden als volgt :

"Vervroeging van datum kan mits schriftelijk akkoord van de bezoekende ploeg en na de Voorzitter van de Federatie ervan op de hoogte gesteld te hebben, ten minste een week vóór de nieuwe datum.

 

ARTIKEL C9

 

Het niet respecteren van artikel C8, zal leiden tot het intrekken van deze match.

 

 

Retour