VERLOOP VAN DE MATCH
SCOREFORMULIEREN
    
    

    ARTIKEL C1

   

    De officiële scoreformulieren van de Federatie moeten gebruikt worden.

 

   ARTIKEL C2

   

   Deze formulieren zullen opgesteld worden door de thuisspelende ploeg en door de bezoekende ploeg, en tegengetekend door de twee ploegenkapiteins, en elke ploeg dient zijn wedstrijdblad op te sturen naar de  de zetel van de Federatie  of deze te faxen op n° 02/523.96.25 of per E-Mail ( JPEG, PDF)  

 

    ARTIKEL C3

   

    De scoreformulieren moeten duidelijk leesbaar vermelden : het nummer van de Divisie, de datum van de ontmoeting, de naam van de twee ploegen en dit in de daartoe voorbestemde vakjes, evenals voor elk spel de namen en voornamen van elke speler (in drukletters en enkel de namen en voornamen die vermeld zijn op de lidkaarten zullen aanvaard worden).       

   

    ARTIKEL C4

   

    De kapiteins dienen als volgt het scoreformulier in te vullen :

    - eerst de 4 namen voor de individuele partijen, vervolgens wanneer deze gespeeld zijn

    - de 4 namen voor de dubbels (deze laatsten dienen niet dezelfden te zijn als die voor  de individuele partijen)

    - in derde instantie de namen van de 4 tweede

      enkelspelers.

   

    ARTIKEL C5

   

    De ontmoetingen zullen plaatshebben vanaf 19 uur.  Indien de Kapitein of zijn vervanger van één van de ploegen niet ter plaatse is 30 minuten na het aanvangsuur, zal het spel "forfait" worden genoteerd.

   

    ARTIKEL C6

   

    De volgorde van de namen zoals ze op het scoreformulier werden genoteerd, zal gerespecteerd worden.

  

    ARTIKEL C7

   

    De bezoekende ploeg opent het spel, vervolgens beurtelings. visiteuse ouvrira le jeu, ensuite alternativement.

   

    ARTIKEL C8

   

   De data van de ontmoetingen zijn bepaald volgens de kalender en mogen in geen geval worden uitgesteld.  Niettemin kan deze regel gewijzigd worden als volgt :

   "Vervroeging van datum kan mits schriftelijk akkoord van de bezoekende ploeg en na de Voorzitter van de Federatie ervan op de hoogte gesteld te hebben, ten minste een week vóór de nieuwe datum."

    

    ARTIKEL C9

   

   Het niet respecteren van artikel C8, zal leiden tot het intrekken van deze match.

 

Retour