INSCHRIJVINGEN TIJDENS HET SEIZOEN

ARTIKEL I1

 

De clubs mogen spelers inschrijven in de loop van het seizoen. Hiervoor volstaat het zich te wenden tot de permanentie van de Federatie de vrijdag van 18 tot 19 uur 30 Een fotocopie van de identititeitskaart van de nieuwe speler, ondertekend door hemzelf, en een recente foto van deze, dienen voorgelegd te worden. Na betaling van het lidmaatschap, zal de lidkaart afgeleverd worden (of opgestuurd mits betaling van 1,5 €).

 

ARTIKEL I2

 

De nieuwe spelers mogen deelnemen aan het kampioenschap van zodra zij in het bezit zijn van hun lidkaart of van een voorlopig lidmaatschapsbewijs.

 

ARTIKEL I3

 

De lidkaarten van de spelers (aangesloten bij de N.B.D.F.) moeten hen door hun clubleiding overhandigd worden op het einde van elk seizoen, behalve voor een aansluitingshernieuwing in hun club.  Een aansluiting is geldig voor de duur van het lopende seizoen.

 

ARTIKEL I4

 

De nieuwe leden, ingeschreven nà de 16de finale van de Interclub, kunnen niet ingezet worden voor de Interclubmatchen.

 

ARTIKEL I5

 

Elke lidkaart die na een tijdspanne van 14 dagen vanaf de inschrijving niet afgehaald werd, zal automatisch vernietigd worden. De speler zal zich dan opnieuw moeten inschrijven om kunnen deel te nemen aan de competitie.

 

ARTIKEL I6

 

Het is verboden deel te nemen aan een competitie wanneer men een fotocopie van de lidkaart vertoont.

 

ARTIKEL I7

 

De N.B.D.F. weigert in alle gevallen de aansluiting van een of meerdere personen die deel uitmaken van een organisatie die in concurrentie is met onze federatie.

 

ARTIKEL I8

 

Elke persoon die buiten ons weten deel uitmaakt van een concurrerende organisatie zal onmiddellijk geschorst worden van zodra ons dit ter kennis gebracht wordt.

 

ARTIKEL I9

 

De personen die betrokken zijn door de artikelen I7 en I8 kunnen slechts lid worden van de N.B.D.F. na 10 jaar volgend op het stoppen van hun activiteiten in de concurrerende organisatie waarvan zij deel uitmaakten.

 

ARTIKEL I10

 

De personen die betrokken zijn door de artikelen I7 en I8 hebben geen toegang tot de vergaderingen of officiële manifestaties georganiseerd door de N.B.D.F.

 

ARTIKEL I11

 

De lokalen waar de personen, die betrokken zijn door de artikelen I7 en I8,  spelen of hun functie uitoefenen, worden niet (of niet meer) aanvaard door het selectiecomité van de N.B.D.F.

 

 

Retour