INSCHRIJVINGEN TIJDENS HET SEIZOEN

 

ARTIKEL I1

De clubs mogen spelers inschrijven in de loop van het seizoen. Hiervoor volstaat het zich te wenden tot de permanentie van de Federatie de woensdag van 20 tot 21 uur  Een individueel lied inschrijvingsformulier van de nieuwe speler, ondertekend door hemzelf, en een recente foto van deze, dienen voorgelegd te worden. Na betaling van het lidmaatschap, zal de lidkaart afgeleverd worden (of opgestuurd).

ARTIKEL I2 

De nieuwe spelers mogen deelnemen aan het kampioenschap van zodra zij in het bezit zijn van hun lidkaart of van een voorlopig lidmaatschapsbewijs. 

ARTIKEL I3 

De lidkaarten van de spelers (aangesloten bij de N.B.D.F.) moeten hen door hun clubleiding overhandigd worden op het einde van elk seizoen, behalve voor een aansluitingshernieuwing in hun club.  Een aansluiting is geldig voor de duur van het lopende seizoen. 

ARTIKEL I4

 De nieuwe leden, ingeschreven na de 8de finale van de Interclub, kunnen niet ingezet worden voor de Interclubmatchen. 

ARTIKEL I5 

Elke lidkaart die na een tijdspanne van 14 dagen vanaf de inschrijving niet afgehaald werd, zal automatisch vernietigd worden. De speler zal zich dan opnieuw moeten inschrijven om kunnen deel te nemen aan de competitie.

ARTIKEL I6 

Het is verboden deel te nemen aan een competitie wanneer men een fotocopie van de lidkaart vertoont. 

 

 

Retour