VOORWOORD

Door hun aansluiting erkennen de Clubs en de leden het reglement van de Federatie te kennen, er zich aan te houden en het te eerbiedigen.


De beste reglementen zijn echter de sportiviteit en de fair play. We raden u aan deze behoedzaam toe te passen.
 

Inleiding
(A) Aansluitingen
(B) Installatie
(C) Verloop van de match
(D) Arbitrage
(E) Transferten
(F) Na de match
(G) Opgave
(I) Inschrijvinge tijdens het seizoen
(J) Verandering van lokaal
(K) Wijziging van voorzitter / (L)  Kapitein
(M) Klachten en bezwaren
(N) Sancties
(O) Klassement
(P) Opgave
(Q) Prijsuitreiking
(S) Nationaliteit