VOORWOORD

Door hun aansluiting erkennen de Clubs en de leden het reglement van de Federatie te kennen, er zich aan te houden en het te eerbiedigen.


De beste reglementen zijn echter de sportiviteit en de fair play. We raden u aan deze behoedzaam toe te passen.
 

Inleiding
Aansluitingen
Installatie
Verloop van de match
Arbitrage
Transferten
Na de match
Opgave
Inschrijvinge tijdens het seizoen
Verandering van lokaal
Wijziging van voorzitter / Kapitein
Klachten en bezwaren
Sancties
Klassement
P. Opgave
Prijsuitreiking
Varia