INSTALLATIE

PLAATSING VAN HET DARTSBLOK

 

    

ARTIKEL B1

   

    Hoogte van de roos (centrum van het dartsblok) vanaf de grond : tussen 172 en 173 cm.

    Afstand vanaf het dartsblok tot de werplijn : 237 cm

    In de mate van het mogelijke zullen de clubs een

    drempel plaatsen aan de werplijn. 

    Bij gebrek hieraan  zal een goed zichtbare lijn op de

    grond gemarkeerd worden.

      

    ARTIKEL B2

   

   Een scorebord moet zich dichtbij het dartsblok bevinden zodat de speler, vanaf de werplijn, duidelijk een overzicht van zijn punten kan hebben.

   

    ARTIKEL B3

   

    Het gebruik van elektronische markeringen is toegestaan maar wordt ter beoordeling voorgelegd aan de bezoekende ploeg.

   

    ARTIKEL B4

   

   De verlichting van de speelruimte moet zodanig geplaatst zijn dat de speler niet verblind wordt en dat het dartsblok niet in de schaduw valt.

   

    ARTIKEL B5

   

   In geval van betwisting, is alleen het selectiecomité bevoegd voor verificaties.

 

Retour