INSTALLATIE

 

ARTIKEL B1

Hoogte van de roos (centrum van het dartsblok) vanaf de grond : tussen 172 en 173 cm.

Afstand vanaf het dartsblok tot de werplijn : 237 cm

In de mate van het mogelijke zullen de clubs een drempel plaatsen aan de werplijn.  Bij gebrek hieraan zal een goed zichtbare lijn op de grond gemarkeerd worden.

ARTIKEL B2

Een scorebord moet zich dichtbij het dartsblok bevinden zodat de speler, vanaf de werplijn, duidelijk een overzicht van zijn punten kan hebben.

ARTIKEL B3

Het gebruik van elektronische markeringen is toegestaan maar wordt ter beoordeling voorgelegd aan de bezoekende ploeg.

ARTIKEL B4

De verlichting van de speelruimte moet zodanig geplaatst zijn dat de speler niet verblind wordt en dat het dartsblok niet in de schaduw valt.

ARTIKEL B5

 In geval van betwisting, is alleen het selectiecomité bevoegd voor verificaties.

 

 

Retour