OPGAVE

 

ARTIKEL G1

Indien een ploeg afwezig is voor een match, zal ze verliezen met 10 - 0.  Indien ze drie opeenvolgende matchen afwezig is, zal ze gediskwalificeerd worden tot het volgende seizoen.

ARTIKEL G2

De spelers mogen in geen geval deel uitmaken van twee verschillende ploegen of clubs.  De speler die door een ploeg naar een andere ploeg wordt ingezet, zal onmiddellijk voor een seizoen uitgesloten worden.  De club in kwestie zal gestraft worden met 10 - 0 punten voor deze match.

ARTIKEL G3

Een club die forfait geeft bij verplaatsing, zal beboet worden met 15 €.  Deze boete zal, na ontvangst door de N.B.D.F., aan de benadeelde ploeg gegeven worden teneinde deze over te maken aan de zaalhouder.  Bij betaling nà de vervaldag of niet betaling van de boete zal die ploeg als forfait gevend beschouwd worden.

 

ARTIKELG4

Elke ploeg die een forfait heeft omdat ze haar resultaten niet heeft doorgegeven of omdat ze een boete niet heeft betaald, zal verliezen met 0-10. De spelers van deze ploeg zullen ook hun persoonlijke punten voor deze match verliezen.

 

 

Retour