SANCTIES

 

ARTIKEL N1 

De secretaris zal de leden van de klachtencommissie, en de betrokken spelers of club bijeenroepen ten minste 48 uur op voorhand.  De spelers mogen zich laten verdedigen door hun voorzitter of kapitein.

ARTIKEL N2

De klachtencommissie zal geleid worden door de Voorzitter van de commissie.of zijn vertegenwoordiger, en zal verder bestaan uit minimum twee leden van het bestuur van de federatie die geen lid mogen zijn van de club die betrokken is. 

ARTIKEL N3 

De in artikel M3 vernoemde borg zal aangeslagen worden indien :

- de klacht beledigende termen bevat,

- de indiener van de klacht niet aanwezig is op de vergadering die de klacht behandeld;

- de indiener van de klacht schuldig wordt bevonden,

- de klacht niet gegrond is.

ARTIKEL N4

Elke opgeroepen speler die zich niet meldt voor de Klachtencommissie zal geschorst worden tot zijn vrijwillige melding. 

ARTIKEL N5 

Elke genomen strafmaatregel zal schriftelijk aan de betreffende club gemeld worden. 

ARTIKEL N6 

Wanneer een effectief lid vaststelt dat een aangesloten lid een andere persoon fysiek aangevallen heeft tijdens, vooraf of na een wedstrijd of toernooi zal deze onherroepelijk uitgesloten worden uit de federatie.

 

 

Retour