Divers

    

    ARTIKEL H1

   

    De opzettelijk aangerichte schade aan materiaal door de spelers of begeleidende personen vallen volledig ten hunne laste.  De Federatie zal zich het recht voorbehouden om de verantwoordelijken van zulke wandaden juridisch te laten vervolgendégâts

    

Retour