VARIA

 

ARTIKEL H1

De opzettelijk aangerichte schade aan materiaal door de spelers of begeleidende personen vallen volledig ten hunne laste.  De Federatie zal zich het recht voorbehouden om de verantwoordelijken van zulke wandaden juridisch te laten vervolgen.

ARTIKEL H2

Alles gebeurt per mail (ndf@nbdf.org) of fax (02/523.96.25) of op afspraak voor wat niet  kan opgelost woorden per mail of fax .

 

 

Retour