VERANDERING VAN LOKAAL

 

ARTIKEL J1 

In geval van verandering van clublokaal wegens sluiting van de lokalen of andere geldige redenen, zullen de administratieve kosten 40 € bedragen en ten laste vallen van de desbetreffende club. De N.B.D.F. zal de andere clubs hiervan schriftelijk verwittigen.

ARTIKEL J2 

De verandering van lokaal zal slechts toegestaan worden indien de spelers van die club met meerderheid van stemmen akkoord gaan met die verandering.  Te dien einde zal de Voorzitter een schriftelijke aanvraag, gehandtekend door de meerderheid van de spelers indienen.  De aanvraag dient de reden van deze lokaalverandering te vermelden.

ARTIKEL J3 

Deze lokaalverandering is verplichtend voor alle ploegen van diezelfde club. 

ARTIKEL J4 

Elke club die van lokaal verandert zonder de Federatie hiervan te verwittigen en zonder de administratieve kosten te betalen, worden definitief geschrapt van de competitie.

 

 

Retour